گوانجو
پرواز القطریه

بلیط و ویزا
فاز 2
2 الی 6 آبان

صد و بیستمین نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات گوانجو

29 مهر رفت – 20OCT
تهران – دوحه 22:30-00:05
دوحه – گوانجو 02:55 – 15:30
7آبان برگشت – 28OCT
گوانجو – دوحه00:55 – 04:30
دوحه – تهران 08:00 – 10:30
قیمت 4.190.000 تومان

?@raikagasht

☎️02188517171
www.raikagasht.com

#رایکاگشت
شهرابی