❤️تور یک روز شاد شاد روستای یوش❤️

?حرکت جمعه 21 آبان
?ساعت 5 صبح

✅ به مناسبت زاد روز نیما یوشیج شاعر معاصر
‼️ ظرفیت بسیار محدود ‼️
قیمت فقط 90.000 تومان ?
88517171

@raikagasht