?تور بدروم
✅ 7 شب و 8 روز

⭐️تاریخ رفت : 11 تیر
✈️پرواز کاسپین

ساعت رفت :9:00
ساعت برگشت 12:00

?نام هتل : MADISUN
4ستاره
?هرنقر اتاق دبل 1.890.000

?نام هتل : GREEN BEACH
5ستاره
?هرنفر اتاق دبل 2.490.000

?نام هتل : ISIS CLUB
5ستاره
?هرنفر اتاق دبل 2.690.000

?نام هتل : KERVANSERAY CLUB
5ستاره
?هرنفر اتاف دبل 2.990.000

?نام هتل : WOW
5ستاره
? هرنفر اتاق دبل 3.290.000

? @raikagasht

☎️02188517171

www.raikagasht.com

#رایکاگشت
شهرابی