تور 2.5 روزه کویر مصر 31 شهریور – 2 مهر 09391884434

آقایون و خانومای عزیز قرار نیست هر تعطیلی که شد بریم شمال!!
یه بارم کویر را تجربه کنید..
کویر بینظیره…
31 شهریور – 2 مهر 2.5 روزه کویر مصر فول خدمات اقامت در کاروانسرای بومگردی اقبال در روستای مهرجان
ظرفیت در حال تکمیل شدن عجله کنید 09391884434صادقی
http://telegram.me/NatureOfIranzaminدیدگاه خود را ارسال نمایید :