شروع تور از 11 مرداد , 1395
02188480650
7 شب مالزی
 مسیر سفر
تهران    مالزی
 نوع سفر
هوایی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
2,360,000 تومان 2,520,000 تومان 2,300,000 تومان 2,190,000 تومان
2,360,000 تومان 2,520,000 تومان 2,300,000 تومان 2,190,000 تومان
2,440,000 تومان 2,660,000 تومان 2,390,000 تومان 2,290,000 تومان
2,440,000 تومان 2,660,000 تومان 2,390,000 تومان 2,290,000 تومان
2,590,000 تومان 2,970,000 تومان 2,540,000 تومان 2,350,000 تومان
2,690,000 تومان 3,090,000 تومان 2,620,000 تومان 2,390,000 تومان
2,750,000 تومان 3,290,000 تومان 2,690,000 تومان 2,450,000 تومان
2,750,000 تومان 3,290,000 تومان 2,690,000 تومان 2,450,000 تومان
2,850,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان 2,490,000 تومان
2,890,000 تومان 3,570,000 تومان 2,820,000 تومان 2,490,000 تومان
2,890,000 تومان 3,570,000 تومان 2,820,000 تومان 2,490,000 تومان
2,940,000 تومان 3,590,000 تومان 2,850,000 تومان 2,550,000 تومان
2,970,000 تومان 3,670,000 تومان 2,870,000 تومان 2,550,000 تومان
3,040,000 تومان 3,840,000 تومان 2,950,000 تومان 2,550,000 تومان
3,090,000 تومان 3,990,000 تومان 2,990,000 تومان 2,590,000 تومان
3,090,000 تومان 3,990,000 تومان 2,990,000 تومان 2,590,000 تومان
3,270,000 تومان 4,330,000 تومان 3,170,000 تومان 2,650,000 تومان
3,270,000 تومان 4,330,000 تومان 3,170,000 تومان 2,650,000 تومان
3,620,000 تومان 4,990,000 تومان 3,490,000 تومان 2,750,000 تومان
3,720,000 تومان 5,190,000 تومان 3,550,000 تومان 2,790,000 تومان
3,720,000 تومان 5,190,000 تومان 3,550,000 تومان 2,790,000 تومان
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,790,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 مرداد , 1395 - تاریخ پایان تور : 10 شهریور , 1395
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
پرواز با ماهان ، اقامت هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، 1 گشت شهری در کوالا با ناهار ، راهنمای فارسی زبان ، سیم کارت
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرزوی آسمان آبی و شماره  02188480650  تماس حاصل فرمایید .
 تبلیغات
 • برچسب ها :
  وبلاگ گردشگری پرواز یار
  مشهورترین مقاصد گردشگری فیلم کدامند؟
  رستوران های بازل، طعم لذیذ غذاهای بین المللی
  هزینه سفر به نیس چقدر است؟
  پرواز یار
  کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
  نماد الکترونیک