شروع تور از 20 مرداد , 1395
09122145875
3 شب ایروان
 مسیر سفر
تهران    ایروان
 نوع سفر
هوایی  -  ماهان/اسمان/ارمنیا
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
103,000 تومان 133,000 تومان  تومان  تومان
124,000 تومان 199,000 تومان  تومان  تومان
178,000 تومان 253,000 تومان  تومان  تومان
167,000 تومان 253,000 تومان  تومان  تومان
140,000 تومان 187,000 تومان  تومان  تومان
118,000 تومان 157,000 تومان  تومان  تومان
127,000 تومان 172,000 تومان  تومان  تومان
153,000 تومان 223,000 تومان  تومان  تومان
130,000 تومان 175,000 تومان  تومان  تومان
162,000 تومان 250,000 تومان  تومان  تومان
185,000 تومان 253,000 تومان  تومان  تومان
149,000 تومان 217,000 تومان  تومان  تومان
178,000 تومان 286,000 تومان  تومان  تومان
175,000 تومان 247,000 تومان  تومان  تومان
153,000 تومان 217,000 تومان  تومان  تومان
197 تومان 307,000 تومان  تومان  تومان
184,000 تومان 310,000 تومان  تومان  تومان
150,000 تومان 211,000 تومان  تومان  تومان
26,000 تومان 422,000 تومان  تومان  تومان
242,000 تومان 385,000 تومان  تومان  تومان
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 103,000 تومان
قیمت 1 تخته 133,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 124,000 تومان
قیمت 1 تخته 199,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 178,000 تومان
قیمت 1 تخته 253,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 167,000 تومان
قیمت 1 تخته 253,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 140,000 تومان
قیمت 1 تخته 187,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 118,000 تومان
قیمت 1 تخته 157,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 127,000 تومان
قیمت 1 تخته 172,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 153,000 تومان
قیمت 1 تخته 223,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 130,000 تومان
قیمت 1 تخته 175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 162,000 تومان
قیمت 1 تخته 250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 185,000 تومان
قیمت 1 تخته 253,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 149,000 تومان
قیمت 1 تخته 217,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 178,000 تومان
قیمت 1 تخته 286,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 175,000 تومان
قیمت 1 تخته 247,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 153,000 تومان
قیمت 1 تخته 217,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 197 تومان
قیمت 1 تخته 307,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 184,000 تومان
قیمت 1 تخته 310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 150,000 تومان
قیمت 1 تخته 211,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 26,000 تومان
قیمت 1 تخته 422,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 242,000 تومان
قیمت 1 تخته 385,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 20 مرداد , 1395 - تاریخ پایان تور : 9 مهر , 1395
 مدارک لازم
385
 خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی وترمینالی رفت برگشت /یک تور شهری با ناهار/سیم کارت به ازای هر اتاق /کارت تخفیف مراکز خرید
 توضیحات

نرخ ها به دلار می باشد وبر اساس دلار روز محاسبه می شود

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی وانه تور و شماره  09122145875  تماس حاصل فرمایید .
 تبلیغات
 • وبلاگ گردشگری پرواز یار
  مشهورترین مقاصد گردشگری فیلم کدامند؟
  رستوران های بازل، طعم لذیذ غذاهای بین المللی
  هزینه سفر به نیس چقدر است؟
  پرواز یار
  کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
  نماد الکترونیک