شروع تور از 10 مهر , 1395
02188212103
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران    آنتالیا
 نوع سفر
هوایی  -  CORENDON
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
1,540,000 تومان 1,650,000 تومان 1,290,000 تومان  تومان KEMER
1,790,000 تومان 1,990,000 تومان 1,410,000 تومان  تومان KEMER
1,990,000 تومان 2,330,000 تومان 1,520,000 تومان  تومان KEMER
250,000 تومان 2,390,000 تومان 1,540,000 تومان  تومان BELEK
2,130,000 تومان 2,490,000 تومان 1,580,000 تومان  تومان LARA
2,290,000 تومان 2,880,000 تومان 1,670,000 تومان  تومان LARA
2,380,000 تومان 2,910,000 تومان 1,710,000 تومان  تومان LARA
2,450,000 تومان 3,520,000 تومان 1,730,000 تومان  تومان KEMER
2,450,000 تومان 3,520,000 تومان 1,730,000 تومان  تومان LARA
2,520,000 تومان 3,090,000 تومان 1,780,000 تومان  تومان LARA
2,650,000 تومان 3,320,000 تومان 1,840,000 تومان  تومان BELEK
2,750,000 تومان 3,450,000 تومان 1,890,000 تومان  تومان LARA
2,820,000 تومان 3,530,000 تومان 1,920,000 تومان  تومان BELEK
2,850,000 تومان 3,710,000 تومان 1,970,000 تومان  تومان LARA
2,850,000 تومان 3,710,000 تومان 1,970,000 تومان  تومان LARA
2,950,000 تومان 3,710,000 تومان 1,990,000 تومان  تومان LARA
2,950,000 تومان 3,710,000 تومان 1,990,000 تومان  تومان LARA
2,970,000 تومان 4,420,000 تومان 1,990,000 تومان  تومان KEMER
3,150,000 تومان 399,000 تومان 2,090,000 تومان  تومان LARA
3,090,000 تومان 3,990,000 تومان 2,110,000 تومان  تومان BELEK
3,190,000 تومان 4,180,000 تومان 2,140,000 تومان  تومان LARA
3,690,000 تومان 4,890,000 تومان 2,370,000 تومان  تومان LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات KEMER
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات KEMER
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات KEMER
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 250,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات BELEK
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات KEMER
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات BELEK
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات BELEK
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات KEMER
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 399,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات BELEK
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات LARA
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 10 مهر , 1395 - تاریخ پایان تور : 16 مهر , 1395
 مدارک لازم
پاسپورت
 خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت کرندون.6شب وهفت روز اقامت.ترانسفر فرودگاهی .راهنمای فارسی زبان.بیمه مسافرتی
 توضیحات

پرواز رفت و برگشت کرندون.6شب وهفت روز اقامت.ترانسفر فرودگاهی .راهنمای فارسی زبان.بیمه مسافرتی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی خاتون سیر پارس و شماره  02188212103  تماس حاصل فرمایید .
 تبلیغات
 • وبلاگ گردشگری پرواز یار
  مشهورترین مقاصد گردشگری فیلم کدامند؟
  رستوران های بازل، طعم لذیذ غذاهای بین المللی
  هزینه سفر به نیس چقدر است؟
  پرواز یار
  کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
  نماد الکترونیک