تور ارمنستان از تبریز

1,180,000 تومان 3 شب بیست و هشت دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی پنج بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی به پرواز

تور زمینی ترابزون ترکیه از تبریز

2,590,000 تومان 4 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی سه فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی به پرواز

تور مشهد با قطار فدک

430,000 تومان 2 شب سی دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی سه بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی مسیحا پرواز

تور هوایی کیش از تبریز

1,230,000 تومان 3 شب یک بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوایی به پرواز

تور مشهد از تبریز

850,000 تومان 3 شب دو بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی پنج بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوایی به پرواز

تور ترکیبی ترابزون _ باتومی از تبریز

3,200,000 تومان 6 شب بیست و نه اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی هفت فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی گوهرگشت

تور کربلا از مشهد

3,879,600 تومان 7 شب سی دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی هشت بهمن , هزار و سیصد و نود و هفت هوایی پریان سیر پارسیان

تور 2 شب وان ترکیه از تبریز

480,000 تومان 2 شب شانزده دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی ده بهمن , هزار و سیصد و نود و هفت زمینی فراز گشت

تور 3شب 4روز استانبول

1,300,000 تومان 3 شب بیست و هشت دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی یازده بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوایی سپند پرواز شرق

تور 6 شب 7 روز آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

3,190,000 تومان 6 شب بیست و هشت دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی یازده بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوایی سپند پرواز شرق

تور آنکارا 29 دی 98

2,550,000 تومان 3 شب بیست و نه دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی دو بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی معراج گشت

تور مشهد زمینی 29 دی 98

180,000 تومان 2 شب بیست و نه دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی یک بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی ندا پرواز

تور گرجستان 29 و 30 دی و 1 بهمن 98

1,260,000 تومان 3 شب بیست و نه دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی پرواز ایرانیان

تور دبی 4 بهمن 98

3,330,000 تومان 3 شب چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی هفت بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی وقت سفر

تور زمینی استانبول نوروز 99

4,190,000 تومان 5 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی پنج فروردین , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی آبی بال مهر

تور آنتالیا 19 دی 98

2,850,000 تومان 6 شب نوزده بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی بیست و پنج بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی معراج گشت

تور باکو 30 دی و 7 و 14 بهمن 98

2,795,000 تومان 3 شب سی دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی هفده بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی همیشه سفر

تور وان از تبریز ویژه 8 و 22 بهمن

680,000 تومان 3 شب هشت بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی یازده بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور 3 شب و 4 روز باکو از تبریز

2,220,000 تومان 4 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی گوهرگشت

تور وان از تبریز

550,000 تومان 3 شب سی دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور باتومی از تبریز

1,950,000 تومان 4 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی گوهرگشت

تور ترکیبی گرجستان ارمنستان

2,380,000 تومان 5 شب بیست و هشت دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور آنتالیا از تبریز

3,400,000 تومان 6 شب بیست و شش اسفند , هزار و سیصد و نود و هفت الی چهار فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی گوهرگشت

تور زمینی باکو از تبریز

1,480,000 تومان 3 شب بیست و هشت دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی دو بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور ریلی وان(ترکیه)

1,090,000 تومان 3 شب بیست و نه دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی سه بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت ریلی گوهرگشت

تور آلانیا از تبریز – ویژه نوروز

39,900,000 تومان 5 شب یک فروردین , هزار و سیصد و نود و نه الی شش بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور وان از خوی

400,000 تومان 2 شب بیست و هشت دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی سی دی , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور ترابزون از تبریز

1,900,000 تومان 4 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی گوهرگشت

تور تفلیس

1,100,000 تومان 3 شب سی دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور ترابزون نوروز 99 از تبریز

1,900,000 تومان 4 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی گوهرگشت

تور زمینی وان ویژه عید نوروز

1,100,000 تومان 3 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هفت الی سه فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی گوهرگشت

تور ارمنستان از تهران

1,120,000 تومان 3 شب سی دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور استانبول نوروز 99 از تبریز

4,650,000 تومان 5 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار فروردین , هزار و سیصد و نود و نه هوایی گوهرگشت

تور زمینی استانبول از تبریز – ویژه نوروز

2,350,000 تومان 4 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی سه بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور گروهی وان از تهران

1,150,000 تومان 3 شب بیست و یک بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی بیست و پنج بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی گوهرگشت

تور باکو از تبریز | ویژه نورورز 99

2,220,000 تومان 4 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی گوهرگشت

تور مشهد دی و بهمن 98

485,000 تومان 2 شب بیست و نه دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی پنج بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی پرواز ایرانیان

تور لحظه آخر ترابزون از تبریز

1,990,000 تومان 4 شب بیست و هشت اسفند , هزار و سیصد و نود و هشت الی شش فروردین , هزار و سیصد و نود و نه زمینی میزبان شهر تاوریژ ایرانیان

تور مشهد از تبریز

620,000 تومان 3 شب بیست و نه دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی یازده بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوایی میزبان شهر تاوریژ ایرانیان

تور باکو از تبریز

1,400,000 تومان 4 شب بیست و هشت دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی یازده بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی میزبان شهر تاوریژ ایرانیان

تور وان از تبریز

420,000 تومان 2 شب یک بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی هفت بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت زمینی میزبان شهر تاوریژ ایرانیان

تور تفلیس 5 بهمن 98

1,290,000 تومان 3 شب پنج بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی هشت بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی وقت سفر

تور استانبول 1 بهمن 98

1,750,000 تومان 5 شب یک بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی شش بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی فلات پارس

تور دبی 4 بهمن 98

3,330,000 تومان 3 شب چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی هفت بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی ارزین سیر ایرانیان

تور قشم ویژه تعطیلات 9 بهمن 98

1,650,000 تومان 3 شب نه بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی دوازده بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی افق بال فرشتگان

تور زمینی مشهد 30 دی 98

230,000 تومان 2 شب سی دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی سه بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت قطار فرشته طلایی پارس

تور مشهد زمینی 29 دی 98

180,000 تومان 2 شب بیست و نه دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی دو بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی معراج گشت

تور تفلیس 29 و 30 دی و 1 بهمن 98

1,310,000 تومان 3 شب بیست و نه دی , هزار و سیصد و نود و هشت الی چهار بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی آرانا پرواز

تور شیراز 2 بهمن 98

645,000 تومان 3 شب دو بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت الی پنج بهمن , هزار و سیصد و نود و هشت هوائی آرانا پرواز

تور زیارتی 2 شب و 3 روز مشهد ویژه مرداد

590,000 تومان 2 شب هشت دی , هزار و سیصد و نود و نه الی ده دی , هزار و سیصد و نود و هشت هوایی ندای وحدت
تور لحظه آخری تور | قیمت تور تور | تور ارزان تور | پرواز چارتر تور | هتل های تور | تور دقیقه نود تور | تور دقیقه 90 تور | تور آفر خورده تور | آفر تور تور | تورهای تور | تور لوکس تور | تور تور از | سفر به تور
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.