آفرهای مسافرتی تور مالزی

تور مالزی ویژه ۳ و ۶ تیر ماه

2,190,000 تومان 7 شب 3 تیر الی 10 تیر , 1397 هوایی همنواز آسمان آبی

تور مالزی ۱ و ۳ تیر ۹۷

2,030,000 تومان 7 شب 1 تیر الی 9 تیر , 1397 هوایی سلام پرواز

تور 7 شب و 8 روز مالزی

2,120,000 تومان 7 شب 3 تیر الی 11 تیر , 1397 هوایی فرجادسیر باستان

تور مالزی ۳۰ خرداد و ۱ و ۳ تیر

1,990,000 تومان 7 شب 30 خرداد الی 6 تیر , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی 7 شب و 8 روز

1,990 تومان 7 شب 3 تیر الی 11 تیر , 1397 هوایی فرجاد سیر باستان

تور مالزی ویژه ۲۷ خرداد

1,980,000 تومان 7 شب 27 خرداد الی 3 تیر , 1397 هوایی همنواز آسمان آبی

تور مالزی ۳۱ خرداد و ۱ و ۳ تیر

1,990,000 تومان 7 شب 31 خرداد الی 7 تیر , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی کوالالامپور خرداد و تیر ۹۷

1,990,000 تومان 7 شب 16 خرداد الی 23 خرداد , 1397 هوایی پرستو سیر

تور مالزی ۱۵ و ۱۷ خرداد

1,790,000 تومان 6 شب 15 خرداد الی 21 خرداد , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی خرداد ۹۷

2,030,000 تومان 7 شب 27 خرداد الی 4 تیر , 1397 هوایی سلام پرواز

تور مالزی ۸ و ۱۵ خرداد

1,790,000 تومان 6 شب 8 خرداد الی 14 خرداد , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی ۱۶ خرداد ۹۷

2,030,000 تومان 7 شب 16 خرداد الی 24 خرداد , 1397 هوایی سلام پرواز

تور مالزی ۲۰ و ۲۱ خرداد

1,790,000 تومان 6 شب 20 خرداد الی 27 خرداد , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی ۲ و ۴ و ۱۶ و ۱۸ خرداد

1,900,000 تومان 7 شب 2 خرداد الی 10 خرداد , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی کوالالامپور ویژه خرداد ۹۷

2,650,000 تومان 7 شب 9 خرداد الی 16 خرداد , 1397 هوایی پرستو سیر

تور مالزی کوالالامپور خرداد ۹۷

1,960,000 تومان 7 شب 31 اردیبهشت الی 7 خرداد , 1397 هوایی پرستو سیر

تور مالزی ۳۱ اردیبهشت و ۷ و ۸ خرداد

1,790,000 تومان 6 شب 31 اردیبهشت الی 7 خرداد , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور 6 شب و 7 روز مالزی

1,850,000 تومان 6 شب 3 خرداد الی 9 خرداد , 1397 هوایی دنیای گردش نور

تور مالزی ۲۸ و ۳۱ اردیبهشت و ۴ و ۱۴ خرداد

1,900,000 تومان 7 شب 28 اردیبهشت الی 5 خرداد , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی ویژه ۲۸ اردیبهشت

1,985,000 تومان 7 شب 28 اردیبهشت الی 5 خرداد , 1397 هوایی رادین گشت

تور مالزی ۲۴و۲۶و۲۸و۳۱ اردیبهشت ۲و۴و۷و۱۳و۱۴و۱۶ خرداد

1,900,000 تومان 7 شب 24 اردیبهشت الی 1 خرداد , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی ۵ خرداد ۹۷

1,915,000 تومان 7 شب 5 خرداد الی 12 خرداد , 1397 هوایی اسطوره بیستون

تور مالزی ۲۱ و ۲۴ و ۲۸ اردیبهشت و ۱۱ خرداد

1,900,000 تومان 7 شب 21 اردیبهشت الی 29 اردیبهشت , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی اردیبهشت ۹۷

2,090,000 تومان 7 شب 21 اردیبهشت الی 29 اردیبهشت , 1397 هوایی سلام پرواز

تور ترکیبی مالزی کوالالامپور سنگاپور ۲۱ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۸ اردیبهشت ۹۷

3,010,000 تومان 7 شب 21 اردیبهشت الی 28 اردیبهشت , 1397 هوایی روژانو

تور مالزی کوالالامپور ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۶ اردیبهشت

1,950,000 تومان 7 شب 11 اردیبهشت الی 18 اردیبهشت , 1397 هوایی آرسان سیر آسیا

تور مالزی ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت

1,790,000 تومان 6 شب 19 اردیبهشت الی 26 اردیبهشت , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی ویژه ۱۴ و ۱۷ اردیبهشت

1,915,000 تومان 7 شب 14 اردیبهشت الی 22 اردیبهشت , 1397 هوایی رادین گشت

تور مالزی ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت

1,950,000 تومان 7 شب 6 اردیبهشت الی 14 اردیبهشت , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی کوالالامپور ۳۰ فروردین

2,650,000 تومان 7 شب 30 اردیبهشت الی 6 خرداد , 1397 هوایی آرسان سیر آسیا

تور مالزی ۶ و ۷ و ۱۲و ۱۴ اردیبهشت

1,950,000 تومان 7 شب 6 اردیبهشت الی 14 اردیبهشت , 1397 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت ۹۷

1,990,000 تومان 7 شب 7 اردیبهشت الی 15 اردیبهشت , 1397 هوایی روژانو

تور 7 شب و 8 روز مالزی

2,090,000 تومان 7 شب 11 اردیبهشت الی 19 اردیبهشت , 1397 هوایی مهستان گشت قرن

تور مالزی ویژه اردیبهشت 97

2,645,000 تومان 7 شب 26 فروردین الی 30 اردیبهشت , 1397 هوایی آذین گشت

تور مالزی اردیبهشت ۹۶

2,020,000 تومان 7 شب 5 اردیبهشت الی 13 اردیبهشت , 1397 هوایی سلام پرواز

تور مالزی کوالالامپور ویژه نوروز 97

3,990,000 تومان 6 شب 2 فروردین الی 8 فروردین , 1397 هوایی امیران پرواز آرسام

تور کوالالامپور ویژه عید نوروز

44,900,000 تومان 7 شب 23 اسفند الی 16 فروردین , 1397 هوایی لیانا پرواز پارس

تور مالزی کوالالامپور نوروز 97

4,295,000 تومان 6 شب 3 فروردین الی 9 فروردین , 1397 هوایی پرواز ایرانیان کهن

تور مالزی کوالالامپور ویژه نوروز

3,270,000 تومان 7 شب 23 اسفند الی 1 فروردین , 1397 هوایی قصر شایان

تور مالزی کوالالامپور

1,580,000 تومان 6 شب 11 اسفند الی 17 اسفند , 1396 هوایی قصر شایان

تور مالزی نوروز 97

4,350,000 تومان 7 شب 24 اسفند الی 3 فروردین , 1397 هوایی دیاکو پرواز

تور مالزی کوالالامپور ویژه بهمن و اسفند

1,880,000 تومان 7 شب 25 بهمن الی 2 اسفند , 1396 هوایی کبریاسفر تکین

تور دور آسیا نوروز

8,700,000 تومان 12 شب 17 بهمن الی 10 اردیبهشت , 1397 هوایی ناخدای سفر

تور مالزی 25 بهمن

1,890,000 تومان 7 شب 25 بهمن الی 3 اسفند , 1396 هوایی سلام پرواز

تور مالزی کوالالامپور

1,700,000 تومان 7 شب 9 اسفند الی 16 اسفند , 1396 هوایی قصر شایان

تور مالزی کوالالامپور ویژه 18 و 19 بهمن ماه

2,170,000 تومان 7 شب 18 بهمن الی 25 بهمن , 1396 هوایی کبریاسفر تکین

تور مالزی کوالالامپور ویژه 18 بهمن الی 9 اسفند

1,930,000 تومان 7 شب 18 بهمن الی 25 بهمن , 1396 هوایی امیران پرواز آرسام

تور مالزی کوالالامپور 13 بهمن

1,810,000 تومان 6 شب 13 بهمن الی 19 بهمن , 1396 هوایی آرشین پرواز

تور مالزی کوالالامپور

1,790,000 تومان 6 شب 13 بهمن الی 19 بهمن , 1396 هوایی قصر شایان

تور مالزی 26 اسفند الی 6 فروردین

4,195,000 تومان 7 شب 26 اسفند الی 4 فروردین , 1397 هوایی دیاکو پرواز
 • دانلود آهنگ جدید در بیپ سانگ
 • وبلاگ گردشگری پرواز یار
  راحت ترین صندلی های هواپیما در کدام ردیف ها هستند؟
  حقایق جالب در مورد سوچی؛ روسیه
  حقایق جالب درباره مونیخ؛ آلمان
  پرواز یار
  کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
  نماد الکترونیک